Woxlinska konstgalleriet

Sal 7
Oidentifierad konst. Tips angående verkens upphovsmän emottages varmt.
Målning 3

Målning 3

Målning 3 (signatur)

Målning 3 (signatur)

Målning 4

Målning 4

Målning 4 (signatur)

Målning 4 (signatur)

Målning 8

Målning 8

Målning 8 (signatur)

Målning 8 (signatur)

Målning 12

Målning 12

Målning 14

Målning 14

Målning 14 (signatur)

Målning 14 (signatur)